Onze werkwijze

Wat is chiptuning?

Chiptuning is verbetering (optimalisatie) van de software in het voertuig. De Electronic Control Unit (ECU) in uw auto is een kleine computer die alle noodzakelijke gegevens voor het motormanagementsysteem bevat. De chips in een ECU zijn geladen met software. Deze regelt continu onder andere de ingespoten hoeveelheid brandstof, de turbodruk en het ontstekingstijdstip. Bij chiptuning optimaliseren wij de programma’s die aan de hand van vele parameters (gemeten waarden) het motormanagement vormen. Vaak zijn deze programma's geschreven ver binnen de maximale belasting van de desbetreffende automotor. Deze ruimte biedt dus de mogelijkheid de automotor te chiptunen, zonder dat de motor onherstelbaar beschadigd raakt. Sommige fabrikanten brengen zelfs verschillende vermogensvarianten van dezelfde motoren op de markt. Deze motoren zijn simpelweg softwarematig gemanipuleerd.

Met chiptuning stemmen wij die parameters opnieuw, maar dan meer ideaal, op elkaar af. Dit alles resulteert bij motoren met turbo of een andere vorm van drukvulling tot 40% prestatieverbetering, dus koppel (trekkracht) en vermogen (topsnelheid). Bij atmosferische motoren is de winst ongeveer 6 ŕ 8%. Hierdoor kan de auto sneller optrekken en wordt de topsnelheid verhoogd. Bij een onveranderde rijstijl is een vermindering van het brandstofverbruik realiseerbaar omdat het rendement van de motor wordt verhoogd. De motor wordt levendiger en reageert sneller op gaspedaalbewegingen.

Storingen na chiptuning zijn zeer zeldzaam. De motor moet uiteraard na het chiptunen zorgvuldig warmgereden worden alvorens het vermogen aangesproken wordt.

Wat is OBD-tuning?

OBD staat voor 'On Board Diagnosis'. Hier worden de gegevens van het motormanagement uitgelezen via de storingsdiagnosestekker en na het optimaliseren opnieuw ingelezen. Bij OBD tuning komt er geen soldeerbout aan te pas en hoeft het motorstuurapparaat niet geopend te worden.

Waarom niet standaard af fabriek?

De autofabrikant moet bij het ontwikkelen van de software rekening houden met veel factoren zoals, oliekwaliteit, de brandstofkwaliteit en emissie-normen. Hier in Europa zijn in het algemeen de brandstof en olie van zeer hoge kwaliteit en worden de onderhoudsintervallen goed nagestreefd. Daardoor is het voor ons mogelijk dat we de auto’s op een veilige manier van meer vermogen voorzien maar dat toch de uitlaatgaswaarden onder de maximale toelaatbare waarden blijven.

Wordt de levensduur van de motor verkort?

Onder normale omstandigheden wordt de levensduur van uw motor niet korter, vaak zijn motoren ontwikkeld voor een veel groter vermogen dan ze in werkelijkheid hebben. De software van ons is zo afgestemd dat er onder normale omstandigheden geen motorschades kunnen ontstaan.

Service en verzekering:

Tijdens inspectie of onderhoud van uw voertuig bij de merkdealer wil het wel eens voorkomen dat er gemodificeerde software van de autofabrikant word geladen in het motorstuurapparaat. Hierbij gaat dan helaas de chiptuning verloren. In dat geval kunt u de bij ons gekochte chiptuning opnieuw laten programmeren in uw voertuig.

Tevens heeft u bij ons de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor o.a. motor en aandrijflijn. Meer informatie: Verzekering

JT-Superflow uitlaatsystemen.

Fasttech Chiptuning is exclusief dealer van: